Musik & Naturyoga

för barn och ungdomar


Musik & Natur-Yoga är en kreativ och rolig form av Yoga, där både musik, sång och natur får ta stor plats och bildar en helhet tillsammans med Yogan. Då och då är vi ute i naturen, och ibland tar vi naturen in i Yogastudion. 

I musik & naturyogan använder vi oss av många olika komponenter som aktiverar alla våra sinnen. Yogalekar, yogaställningar, avslappning, meditation, massage, sång, musik och andra kreativa övningar. Musik & Naturyogan ger en helhetsträning som är helt unik. Yogaövningarna stärker kroppen både utvändigt och invändigt. Yogan lägger grunden för barnens och ungdomarnas kroppskännedom, självkänsla, rörlighet, balans, koordination och styrka. I övningarna lägger vi stort fokus på andningen som ger barnen ett lugn, avslappning och koncentration. Alla komponenter blandas och blir till en levande stund.

De flesta aktiviteter som barn utövar idag är baserade på prestation. Musik & Naturyogan lägger istället stor vikt vid att barnen ska lära känna sig själva, samarbeta, skapa självförtroende, stärka självkänslan och upptäcka sin egen potential.

 

Varje barn uppmuntras utifrån sina egna förutsättningar och tonvikten ligger på upptäckarglädje!

Har du frågor?

Tveka inte att höra av dig, skicka e-post till info@omegahalsan.se